PAKIET LEKCJI

8 LEKCJI

NIEOBECNOŚCI

2 RAZY

TERMIN WAZNOŚCI

10 TYGODNI

KOSZT POJEDYŃCZYCH ZAJĘĆ

25 PLN

CENA KARNETU

200 PLN

Istnieje możliwość odrobienia zajęć w innej grupie, lecz po wcześniejszym powiadomieniu recepcji o planowanej nieobecności. Zajęcia można odrobić w ciągu 10 tygodni od wykupienia karnetu (czyli w ciągu 8 tygodni ważności karnetu + 2 dodatkowe tygodnie).
Fit Profit Fit Flex OK System Benefit Systems