PAKIET LEKCJI

4 LEKCJI

NIEOBECNOŚCI

1 RAZ

TERMIN WAZNOŚCI

5 TYGODNI

KOSZT POJEDYŃCZYCH ZAJĘĆ

30 PLN

CENA KARNETU

120 PLN

Istnieje możliwość odrobienia zajęć w innej grupie, lecz po wcześniejszym powiadomieniu recepcji o planowanej nieobecności. Zajęcia można odrobić w ciągu 5 tygodni od wykupienia karnetu (czyli w ciągu 4 tygodni ważności karnetu + 1 dodatkowy tydzień).
Fit Profit Fit Flex OK System Benefit Systems