Ochrona prywatności

 

Szkoła Steps4Salsa nie gromadzi i nie wykorzystuje witryny steps4salsa.pl do gromadzenia danych osobowych użytkowników.

Witryna steps4salsa.pl nie korzysta z plików „cookies”, które pozwalają na zapamiętanie informacji o jego użytkownikach i ich preferencjach.

Steps4Salsa respektuje prawo do prywatności i ochrony danych. Zbierane są wyłącznie informacje o wykorzystywaniu niniejszej witryny przez zapisywanie do logów systemowych danych technicznych, takich jak data połączenia z serwisem oraz adres IP. Informacje te są wykorzystywane wyłącznie do celów administracyjnych i statystycznych i nie pozwalają na identyfikację pojedynczego użytkownika.

Dostęp do danych mają do tylko i wyłącznie upoważnione osoby. Stosownie do zapisu art. 18 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204), administrator niniejszej witryny może zostać zobowiązany do wydania informacji zawartych w logach dostępowych (w tym w szczególności numeru IP komputera) uprawnionym organom Państwa, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

Szkoła Steps4Salsa, występująca jako administrator witryny www.Steps4Salsa.pl nie ponosi odpowiedzialności za politykę ochrony prywatności innych stron internetowych, zarówno tych dostępnych dla użytkowników dzięki linkom umieszczonym na naszych stronach, jak i tych, które umieszczają linki do naszej witryny.